Web Content Display Web Content Display

Parkování návštěv na venkovním parkovišti v ulici Laurinova (na konci ulici za závorou)

Hostitel
  • nahlásí recepci CGI jméno + SPZ očekávané návštěvy 
  • zároveň sdělí návštěvě, že má při vjezdu použít intercom s označením C2 a zvonek „velín“
Recepce CGI
  • nahlásí recepci budovy očekávanou návštěvu tel. 725 451 600
Návštěva
  • obdrží při vstupu na recepci budovy parkovací lístek
  • tento parkovací lístek si při odchodu nechá potvrdit na recepci CGI
  • při odchodu jej odevzdá na recepci budovy